Shampoo NL 13

Productnr.: NL 13

€ 15,00
Aangezien de goederen uit een privé verzameling worden verkocht, worden deze zonder BTW geleverd.Verzendkosten worden afzonderlijk opgegeven., excl. levering

Beschrijving

Een zakje LUX shampoo gegarandeerd vrij van elk voor het haar schadelijk bestanddeel. Voorzien van K nummer 2089

De K-nummers zijn ingevolge artikel 21 van de fabricagevoorschriften voor de papier- en papierverwerkende industrie op 15 juli 1941 ingevoerd. Het betreffende artikel luidde: 'Vervaardigers van drukwerken moeten op alle papier- en cartonwaren, die door hun worden bedrukt, òf hun firmanaam òf hun kennummer aanbrengen. Het Kennummer wordt hun op aanvraag door het Rijksbureau voor de Verwerkende Industrieën, Sectie Grafische Industrie, toegezonden en komt voor op een lijst, welke bij dit Rijksbureau berust.'